Có 1 kết quả:

sǎ shuǐ chē

1/1

sǎ shuǐ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sprinkler truck