Có 1 kết quả:

xǐ jié jīng

1/1

xǐ jié jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dishwashing liquid