Có 1 kết quả:

xǐ dí

1/1

xǐ dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rinse
(2) to wash
(3) washing