Có 1 kết quả:

xǐ dí qì

1/1

xǐ dí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

washing appliance