Có 1 kết quả:

xǐ dí tǒng

1/1

xǐ dí tǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

washtub