Có 1 kết quả:

xǐ dí líng

1/1

xǐ dí líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dishwashing liquid