Có 1 kết quả:

xǐ dí jī

1/1

xǐ dí jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) washer
(2) washing machine
(3) rinsing machine