Có 1 kết quả:

xǐ jié jīng ㄒㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dishwashing liquid