Có 1 kết quả:

xǐ liàn

1/1

xǐ liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 洗練|洗练[xi3 lian4]