Có 1 kết quả:

xǐ liàn

1/1

xǐ liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) agile
(2) nimble
(3) deft