Có 1 kết quả:

xǐ nǎo

1/1

xǐ nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to brainwash