Có 1 kết quả:

xǐ liǎn pán

1/1

xǐ liǎn pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a hand basin