Có 1 kết quả:

xǐ yī bǎn

1/1

xǐ yī bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) washboard
(2) (jocularly) flat chest