Có 2 kết quả:

Luòluò
Âm Pinyin: Luò, luò
Tổng nét: 9
Bộ: shǔi 水 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノフ丶丨フ一
Thương Hiệt: EHER (水竹水口)
Unicode: U+6D1B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: lạc
Âm Nôm: chua, lạc, lặng, rặc
Âm Nhật (onyomi): ラク (raku)
Âm Hàn: ,
Âm Quảng Đông: lok3, lok6

Tự hình 4

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surname Luo
(2) old name of several rivers (in Henan, Shaanxi, Sichuan and Anhui)

Từ ghép 69

Bā fǔ Luò fū 巴甫洛夫Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī Fēn xiào 加利福尼亚大学洛杉矶分校Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī Fēn xiào 加利福尼亞大學洛杉磯分校Luò chuān 洛川Luò chuān xiàn 洛川县Luò chuān xiàn 洛川縣Luò dé 洛德Luò hé 洛河Luò jī 洛基Luò jī Shān 洛基山Luò jī Shān 洛矶山Luò jī Shān 洛磯山Luò jī Shān mài 洛矶山脉Luò jī Shān mài 洛磯山脈Luò jiāng 洛江Luò jiāng qū 洛江区Luò jiāng qū 洛江區Luò kè fēi lè 洛克菲勒Luò kè rén 洛克人Luò kè xī dé 洛克西德Luò lín 洛林Luò lóng 洛隆Luò lóng 洛龍Luò lóng 洛龙Luò lóng qū 洛龍區Luò lóng qū 洛龙区Luò lóng xiàn 洛隆县Luò lóng xiàn 洛隆縣Luò lún cí 洛伦茨Luò lún cí 洛倫茨Luò měi 洛美Luò nán 洛南Luò nán Xiàn 洛南县Luò nán Xiàn 洛南縣Luò níng 洛宁Luò níng 洛寧Luò Níng xiàn 洛宁县Luò Níng xiàn 洛寧縣Luò pèi sī 洛佩斯Luò pèi zī 洛佩兹Luò pèi zī 洛佩茲Luò pí tǎ 洛皮塔Luò pí tǎ pù bù 洛皮塔瀑布Luò pǔ 洛浦Luò pǔ xiàn 洛浦县Luò pǔ xiàn 洛浦縣Luò sāng 洛桑Luò shān jī 洛杉矶Luò shān jī 洛杉磯Luò shān jī Hú rén 洛杉矶湖人Luò shān jī Hú rén 洛杉磯湖人Luò shān jī Shí bào 洛杉矶时报Luò shān jī Shí bào 洛杉磯時報Luò Xī ān qū 洛錫安區Luò Xī ān qū 洛锡安区Luò xī ěr 洛希尔Luò xī ěr 洛希爾Luò yáng 洛阳Luò yáng 洛陽Luò yáng dì qū 洛阳地区Luò yáng dì qū 洛陽地區Luò yáng shì 洛阳市Luò yáng shì 洛陽市Luò yáng zhǐ guì 洛阳纸贵Luò yáng zhǐ guì 洛陽紙貴Luò zhā 洛扎Luò zhā xiàn 洛扎县Luò zhā xiàn 洛扎縣Luò zǐ Fēng 洛子峰

luò

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông Lạc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sông “Lạc”.
2. (Danh) Tên gọi tắt của “Lạc Dương” 洛陽.
3. (Danh) Họ “Lạc”.
4. § Thông “lạc” 絡.

Từ điển Thiều Chửu

① Sông Lạc.
② Cùng nghĩa với chữ lạc 絡.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 絡 (bộ 糸);
② [Luò] Tên sông: 洛河 Sông Lạc (ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc);
③ [Luò] (Họ) Lạc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, tức Lạc thuỷ 洛水, phát nguyên từ tỉnh Thiểm Tây, chảy tới tỉnh Hà Nam — Nước chảy xuống.

Từ ghép 136

Ā fú luò dí tè 阿佛洛狄忒Ā fú luò dí tè 阿弗洛狄忒Ā luò fēi 阿洛菲ā xī luò wéi 阿昔洛韋ā xī luò wéi 阿昔洛韦Àò sī tè luò fū sī jī 奥斯特洛夫斯基Àò sī tè luò fū sī jī 奧斯特洛夫斯基bā luò kè 巴洛克Bō luò niè sī 波洛涅斯Bó luò ní yà 博洛尼亚Bó luò ní yà 博洛尼亞bù luò fēn 布洛芬Bù luò tuó 布洛陀È luò sī 厄洛斯fèi luò méng 費洛蒙fèi luò méng 费洛蒙Fó luò yī dé 佛洛伊德Fú luó xī luò fū 伏罗希洛夫Fú luó xī luò fū 伏羅希洛夫Fú luò lēi sī dǎo 弗洛勒斯岛Fú luò lēi sī dǎo 弗洛勒斯島Fú luò lǐ sī dǎo 弗洛里斯岛Fú luò lǐ sī dǎo 弗洛里斯島Fú luò lún dì nuò · Pèi léi sī 弗洛伦蒂诺佩雷斯Fú luò lún dì nuò · Pèi léi sī 弗洛倫蒂諾佩雷斯Fú luò mǔ 弗洛姆Fú luò sī tè 佛洛斯特Fú luò yī dé 弗洛伊德Gān luò 甘洛Gān luò xiàn 甘洛县Gān luò xiàn 甘洛縣gé luò nà sī 格洛納斯gé luò nà sī 格洛纳斯Gé luò sī tè 格洛斯特Gé luò sī tè jùn 格洛斯特郡Guǒ luò 果洛Guǒ luò Zàng zú zì zhì zhōu 果洛藏族自治州Guǒ luò zhōu 果洛州hǎi luò yīn 海洛因hǎi luò yīng 海洛英Hé luò rén 河洛人Hēng gé luò 亨格洛Huò luò wéi cí 霍洛維茨Huò luò wéi cí 霍洛维茨Jié kè Sī luò fá kè 捷克斯洛伐克Kǎ luò chí 卡洛馳Kǎ luò chí 卡洛驰kǎ luò nà 卡洛娜Kǎ luò sī 卡洛斯Kǎ měi luò 卡美洛Kē mó luò 科摩洛Lán sī luò tè 兰斯洛特Lán sī luò tè 蘭斯洛特Lín luò 麟洛Lín luò xiāng 麟洛乡Lín luò xiāng 麟洛鄉Luó bó tè · Fú luò sī tè 罗伯特佛洛斯特Luó bó tè · Fú luò sī tè 羅伯特佛洛斯特luò kě kě 洛可可luò shén huā 洛神花luò yáng 洛阳luò yáng 洛陽Mǎ luò 馬洛Mǎ luò 马洛Mǎ sī luò 馬斯洛Mǎ sī luò 马斯洛Méi luò 梅洛měi luò xī kāng 美洛昔康Méng tè Kǎ luò 蒙特卡洛Méng tè Kǎ luò fǎ 蒙特卡洛法Mó luò gē 摩洛哥Mò huò luò wéi qí 莫霍洛維奇Mò huò luò wéi qí 莫霍洛维奇Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn 莫霍洛維奇不連續面Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn 莫霍洛维奇不连续面Mò luò ní 莫洛尼Nài luò bǐ 奈洛比Nǔ kù ā luò fǎ 努库阿洛法Nǔ kù ā luò fǎ 努庫阿洛法Pèi luò xī 佩洛西pǔ nài luò ěr 普萘洛尔pǔ nài luò ěr 普萘洛爾Sà hā luò fū 萨哈洛夫Sà hā luò fū 薩哈洛夫Sà kè luò fū 萨克洛夫Sà kè luò fū 薩克洛夫Sà kè luò fū Jiǎng 萨克洛夫奖Sà kè luò fū Jiǎng 薩克洛夫獎Shāng luò 商洛Shāng luò Shì 商洛市Shèng Mǎ luò 圣马洛Shèng Mǎ luò 聖馬洛Shī huá luò shì qí shuǐ jīng 施华洛世奇水晶Shī huá luò shì qí shuǐ jīng 施華洛世奇水晶Sī luò fá kè 斯洛伐克Sī luò fá kè yǔ 斯洛伐克語Sī luò fá kè yǔ 斯洛伐克语Sī luò wéi ní yà 斯洛維尼亞Sī luò wéi ní yà 斯洛维尼亚Sī luò wén ní yà 斯洛文尼亚Sī luò wén ní yà 斯洛文尼亞Sī luò wén ní yà Gòng hé guó 斯洛文尼亚共和国Sī luò wén ní yà Gòng hé guó 斯洛文尼亞共和國Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亚语Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亞語Sī tè fán nuò pǔ luò sī 斯特凡諾普洛斯Sī tè fán nuò pǔ luò sī 斯特凡诺普洛斯Sī wéi ěr dé luò fū 斯維爾德洛夫Sī wéi ěr dé luò fū 斯维尔德洛夫Sū xī luò 苏西洛Sū xī luò 蘇西洛Tài tè sī · Ān dé luò ní kè sī 泰特斯安德洛尼克斯Tè luò yī 特洛伊Tè luò yī Mù mǎ 特洛伊木馬Tè luò yī Mù mǎ 特洛伊木马Tuō luò cí jī 托洛茨基Tuō luò cí jī 託洛茨基wū luò tuō pǐn 乌洛托品wū luò tuō pǐn 烏洛托品xī luò sài bīn 西洛賽賓xī luò sài bīn 西洛赛宾Xià luò kè 夏洛克Xià luò tè 夏洛特Xià luò tè · Bó liáng tè 夏洛特勃良特Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿马利亚Xià luò tè dūn 夏洛特敦Xiē luò kè · Fú ěr mó sī 歇洛克福尔摩斯Xiē luò kè · Fú ěr mó sī 歇洛克福爾摩斯Yī jīn huò luò 伊金霍洛Yī jīn huò luò qí 伊金霍洛旗Yī luò wǎ dǐ 伊洛瓦底Yī luò wǎ dǐ 依洛瓦底Yī luò wǎ dǐ Jiāng 伊洛瓦底江Yī luò wǎ dǐ sān jiǎo zhōu 伊洛瓦底三角洲Yì luò kuí 易洛魁