Có 1 kết quả:

Luò jī Shān

1/1

Luò jī Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Rocky Mountains
(2) also written 洛磯山|洛矶山