Có 1 kết quả:

Luò níng

1/1

Luò níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Luoning county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan