Có 1 kết quả:

Luò Níng xiàn ㄌㄨㄛˋ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luoning county in Luoyang 洛陽|洛阳, Henan