Có 1 kết quả:

Luò zhā xiàn

1/1

Luò zhā xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lhozhag county, Tibetan: Lho brag rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區|山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet