Có 1 kết quả:

Luò sāng

1/1

Luò sāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lausanne (city in Switzerland)