Có 1 kết quả:

Luò jī Shān

1/1

Luò jī Shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rocky Mountains