Có 1 kết quả:

Luò jī Shān mài ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rocky Mountains