Có 1 kết quả:

Luò jī Shān

1/1

Luò jī Shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Rocky Mountains