Có 1 kết quả:

dòng ruò guān huǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clear as a flame (idiom); to see things absolutely clearly