Có 1 kết quả:

jīn tiē

1/1

jīn tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

allowance