Có 1 kết quả:

xiè nù

1/1

xiè nù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give vent to anger