Có 1 kết quả:

xiè lì

1/1

xiè lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have diarrhea