Có 1 kết quả:

Hóng shān

1/1

Hóng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hongshan district of Wuhan city 武漢市|武汉市[Wu3 han4 shi4], Hubei