Có 1 kết quả:

Hóng shān qū

1/1

Hóng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hongshan district of Wuhan city 武漢市|武汉市[Wu3 han4 shi4], Hubei