Có 1 kết quả:

hóng lú

1/1

hóng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

great furnace (metaphor for a place where character is forged)