Có 1 kết quả:

Hóng yǎ zú ㄏㄨㄥˊ ㄧㄚˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hoanya, one of the indigenous peoples of Taiwan