Có 1 kết quả:

Hóng yǎ zú

1/1

Hóng yǎ zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hoanya, one of the indigenous peoples of Taiwan