Có 1 kết quả:

Táo běi

1/1

Táo běi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taobei district of Baicheng city 白城市, Jilin