Có 1 kết quả:

Táo běi qū ㄊㄠˊ ㄅㄟˇ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taobei district of Baicheng city 白城市, Jilin