Có 1 kết quả:

Táo běi qū

1/1

Táo běi qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taobei district of Baicheng city 白城市, Jilin