Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 7
Bộ: shǔi 水 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一一フ一フ
Thương Hiệt: ESS (水尸尸)
Unicode: U+6D30
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cự

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông hồ có nhiều sản vật phong phú