Có 1 kết quả:

zhōu
Âm Pinyin: zhōu
Tổng nét: 9
Bộ: shǔi 水 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一丶ノ丶丨丶丨
Thương Hiệt: EILL (水戈中中)
Unicode: U+6D32
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: châu
Âm Nôm: chao, châu
Âm Nhật (onyomi): シュウ (shū), ス (su)
Âm Nhật (kunyomi): しま (shima)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: zau1

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

zhōu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bãi, cù lao
2. châu lục

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bãi cù lao, trong nước có chỗ ở được. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa” 已映洲前蘆荻花 (Thu hứng 秋興) Đã chiếu sáng những bông lau trước bãi cù lao.
2. (Danh) Đất liền lớn trên địa cầu. § Có năm “châu” 洲 là Á, Âu, Phi, Úc và Mĩ.

Từ điển Thiều Chửu

① Bãi cù lao, trong nước có chỗ ở được gọi là châu.
② Châu, đất liền lớn gọi là châu. Ðịa cầu chia làm sáu châu là châu Á, Âu, Phi, Úc, Nam Mĩ, Bắc Mĩ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cồn, bãi, cù lao (giữa sông): 沙洲 Cồn cát; 綠洲 Ốc đảo; 關關睢鳩,在河之州 Quan quan cái con thư cưu, con sống con mái cùng nhau bãi ngoài (Thi Kinh);
② Châu: 亞洲 Châu Á; 五大洲 Năm đại châu; 五洲四海 Năm châu bốn biển.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất lớn nổi lên giữa biển — Đại lục. Đất liền, rộng lớn.

Từ điển Trung-Anh

(1) continent
(2) island in a river

Từ ghép 212

Áng chuán zhōu 昂船洲Àò zhōu 澳洲Àò zhōu Guǎng bō Diàn tái 澳洲广播电台Àò zhōu Guǎng bō Diàn tái 澳洲廣播電臺Àò zhōu mán lí 澳洲鰻鱺Àò zhōu mán lí 澳洲鳗鲡Àò zhōu xiǎo yīng wǔ 澳洲小鸚鵡Àò zhōu xiǎo yīng wǔ 澳洲小鹦鹉Běi měi zhōu 北美洲Bīng zhōu shí 冰洲石Bó áo Yà zhōu Lùn tán 博鰲亞洲論壇Bó áo Yà zhōu Lùn tán 博鳌亚洲论坛Cháng Jiāng Sān jiǎo zhōu 長江三角洲Cháng Jiāng Sān jiǎo zhōu 长江三角洲Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 長江三角洲經濟區Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 长江三角洲经济区Cháng zhōu qū 長洲區Cháng zhōu qū 长洲区Cháo zhōu 潮洲Dà yáng zhōu 大洋洲dà zhōu 大洲Dōng zhōu 东洲Dōng zhōu 東洲Dōng zhōu qū 东洲区Dōng zhōu qū 東洲區fēi zhōu 非洲Fēi zhōu dà liè gǔ 非洲大裂谷Fēi zhōu dān yuán shuō 非洲单源说Fēi zhōu dān yuán shuō 非洲單源說Fēi zhōu jiè 非洲界Fēi zhōu Kāi fā Yín háng 非洲开发银行Fēi zhōu Kāi fā Yín háng 非洲開發銀行Fēi zhōu Lián méng 非洲联盟Fēi zhōu Lián méng 非洲聯盟Fēi zhōu rén 非洲人Fēi zhōu rén guó mín dà huì 非洲人国民大会Fēi zhōu rén guó mín dà huì 非洲人國民大會Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī 非洲統一組織Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī 非洲统一组织Fēi zhōu Zhī jiǎo 非洲之角Fēi zhōu zhuī chóng bìng 非洲錐蟲病Fēi zhōu zhuī chóng bìng 非洲锥虫病Fǔ yuǎn sān jiǎo zhōu 抚远三角洲Fǔ yuǎn sān jiǎo zhōu 撫遠三角洲Gé zhōu bà 葛洲坝Gé zhōu bà 葛洲壩kuà zhōu 跨洲Lā dīng Měi zhōu 拉丁美洲lǜ zhōu 綠洲lǜ zhōu 绿洲Lú zhōu 芦洲Lú zhōu 蘆洲Lú zhōu shì 芦洲市Lú zhōu shì 蘆洲市Luò mǎ zhōu 落馬洲Luò mǎ zhōu 落马洲Mǎn zhōu 满洲Mǎn zhōu 滿洲Mǎn zhōu guó 满洲国Mǎn zhōu guó 滿洲國Mǎn zhōu lǐ 满洲里Mǎn zhōu lǐ 滿洲里Mǎn zhōu lǐ shì 满洲里市Mǎn zhōu lǐ shì 滿洲里市Méi gōng hé sān jiǎo zhōu 湄公河三角洲Méi zhōu Dǎo 湄洲岛Méi zhōu Dǎo 湄洲島měi zhōu 美洲měi zhōu bào 美洲豹Měi zhōu dà lù 美洲大陆Měi zhōu dà lù 美洲大陸Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲国家组织Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī 美洲國家組織Měi zhōu hǔ 美洲虎Měi zhōu jīn héng 美洲金鴴Měi zhōu jīn héng 美洲金鸻Měi zhōu lǜ chì yā 美洲綠翅鴨Měi zhōu lǜ chì yā 美洲绿翅鸭Měi zhōu shī 美洲狮Měi zhōu shī 美洲獅Měi zhōu tuó 美洲鴕Měi zhōu tuó 美洲鸵Měi zhōu wù yīng 美洲兀鷹Měi zhōu wù yīng 美洲兀鹰Měi zhōu xiǎo tuó 美洲小鴕Měi zhōu xiǎo tuó 美洲小鸵Nán jí zhōu 南极洲Nán jí zhōu 南極洲Nán jí zhōu Bàn dǎo 南极洲半岛Nán jí zhōu Bàn dǎo 南極洲半島Nán měi zhōu 南美洲Nán shàn bù zhōu 南贍部洲Nán shàn bù zhōu 南赡部洲ōu zhōu 欧洲ōu zhōu 歐洲Ōū zhōu Ān quán hé Hé zuò Zǔ zhī 欧洲安全和合作组织Ōū zhōu Ān quán hé Hé zuò Zǔ zhī 歐洲安全和合作組織Ōū zhōu Ān quán yǔ Hé zuò Zǔ zhī 欧洲安全与合作组织Ōū zhōu Ān quán yǔ Hé zuò Zǔ zhī 歐洲安全與合作組織Ōū zhōu bēi 欧洲杯Ōū zhōu bēi 歐洲杯Ōū zhōu dà lù 欧洲大陆Ōū zhōu dà lù 歐洲大陸Ōū zhōu diàn shì 欧洲电视Ōū zhōu diàn shì 歐洲電視Ōū zhōu Fǎ yuàn 欧洲法院Ōū zhōu Fǎ yuàn 歐洲法院Ōū zhōu fáng fēng 欧洲防风Ōū zhōu fáng fēng 歐洲防風Ōū zhōu Gē chàng Dà sài 欧洲歌唱大赛Ōū zhōu Gē chàng Dà sài 歐洲歌唱大賽Ōū zhōu gòng tóng shì chǎng 欧洲共同市场Ōū zhōu gòng tóng shì chǎng 歐洲共同市場Ōū zhōu Gòng tóng tǐ 欧洲共同体Ōū zhōu Gòng tóng tǐ 歐洲共同體Ōū zhōu Háng tiān jú 欧洲航天局Ōū zhōu Háng tiān jú 歐洲航天局Ōū zhōu Hé zǐ Yán jiū Zhōng xīn 欧洲核子研究中心Ōū zhōu Hé zǐ Yán jiū Zhōng xīn 歐洲核子研究中心Ōū zhōu Hé zǐ Zhōng xīn 欧洲核子中心Ōū zhōu Hé zǐ Zhōng xīn 歐洲核子中心Ōū zhōu huò bì 欧洲货币Ōū zhōu huò bì 歐洲貨幣Ōū zhōu Lǐ shì huì 欧洲理事会Ōū zhōu Lǐ shì huì 歐洲理事會Ōū zhōu Lián méng 欧洲联盟Ōū zhōu Lián méng 歐洲聯盟Ōū zhōu rén 欧洲人Ōū zhōu rén 歐洲人Ōū zhōu shān yáng 欧洲山杨Ōū zhōu shān yáng 歐洲山楊Ōū zhōu Xíng jǐng Zǔ zhī 欧洲刑警组织Ōū zhōu Xíng jǐng Zǔ zhī 歐洲刑警組織Ōū zhōu Yì huì 欧洲议会Ōū zhōu Yì huì 歐洲議會Ōū zhōu yǔ yán 欧洲语言Ōū zhōu yǔ yán 歐洲語言ōu zhōu yuán zǐ néng lián yíng 欧洲原子能联营ōu zhōu yuán zǐ néng lián yíng 歐洲原子能聯營Ōū zhōu zhī xīng 欧洲之星Ōū zhōu zhī xīng 歐洲之星Ōū zhōu Zhōng yāng Yín háng 欧洲中央银行Ōū zhōu Zhōng yāng Yín háng 歐洲中央銀行Ōū zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng 欧洲自由贸易联盟Ōū zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng 歐洲自由貿易聯盟Pó luó zhōu 婆罗洲Pó luó zhōu 婆羅洲Sā hā lā yǐ nán Fēi zhōu 撒哈拉以南非洲sān jiǎo zhōu 三角洲shā zhōu 沙洲tīng zhōu 汀洲Wú zhī zhōu Dǎo 蜈支洲岛Wú zhī zhōu Dǎo 蜈支洲島wǔ dà zhōu 五大洲wǔ zhōu 五洲Xiāng zhōu 香洲Xiāng zhōu qū 香洲区Xiāng zhōu qū 香洲區Xīn zhōu 新洲Xīn zhōu qū 新洲区Xīn zhōu qū 新洲區Xīng zhōu Rì bào 星洲日報Xīng zhōu Rì bào 星洲日报Xiù zhōu 秀洲Xiù zhōu qū 秀洲区Xiù zhōu qū 秀洲區yà zhōu 亚洲yà zhōu 亞洲Yà zhōu bēi 亚洲杯Yà zhōu bēi 亞洲杯Yà zhōu bēi 亞洲盃Yà zhōu duǎn zhǐ bǎi líng 亚洲短趾百灵Yà zhōu duǎn zhǐ bǎi líng 亞洲短趾百靈Yà zhōu Kāi fā Yín háng 亚洲开发银行Yà zhōu Kāi fā Yín háng 亞洲開發銀行Yà zhōu mò dì lín yīng 亚洲漠地林莺Yà zhōu mò dì lín yīng 亞洲漠地林鶯Yà zhōu shòu dài 亚洲绶带Yà zhōu shòu dài 亞洲綬帶Yà zhōu Tài píng yáng dì qū 亚洲太平洋地区Yà zhōu Tài píng yáng dì qū 亞洲太平洋地區Yà zhōu yǔ Tài píng yáng 亚洲与太平洋Yà zhōu yǔ Tài píng yáng 亞洲與太平洋Yà zhōu yǔ Tài píng yáng dì qū 亚洲与太平洋地区Yà zhōu yǔ Tài píng yáng dì qū 亞洲與太平洋地區Yà zhōu Zhōu kān 亚洲周刊Yà zhōu Zhōu kān 亞洲周刊Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì 亚洲足球联合会Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì 亞洲足球聯合會Yī gè yōu líng zài Ōū zhōu yóu dàng 一个幽灵在欧洲游荡Yī gè yōu líng zài Ōū zhōu yóu dàng 一個幽靈在歐洲遊蕩Yī luò wǎ dǐ sān jiǎo zhōu 伊洛瓦底三角洲Yí zhōu 夷洲Yíng zhōu 瀛洲Zhōng Měi zhōu 中美洲zhōu fǔ 洲府zhōu jì 洲际zhōu jì 洲際zhōu jì dàn dào dǎo dàn 洲际弹道导弹zhōu jì dàn dào dǎo dàn 洲際彈道導彈zhōu jì dǎo dàn 洲际导弹zhōu jì dǎo dàn 洲際導彈Zhū jiāng sān jiǎo zhōu 珠江三角洲Zhū zhōu 株洲Zhū zhōu shì 株洲市Zhū zhōu xiàn 株洲县Zhū zhōu xiàn 株洲縣Zǐ zhōu 子洲Zǐ zhōu Xiàn 子洲县Zǐ zhōu Xiàn 子洲縣Zì yóu Yà zhōu Diàn tái 自由亚洲电台Zì yóu Yà zhōu Diàn tái 自由亞洲電台