Có 1 kết quả:

huó bǎn

1/1

huó bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trapdoor