Có 1 kết quả:

huó qì ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spirited atmosphere