Có 1 kết quả:

huó huǒ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flaming fire
(2) flames