Có 1 kết quả:

huó huǒ shān ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

active volcano