Có 1 kết quả:

huó bàn

1/1

huó bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

valve