Có 1 kết quả:

huó mén

1/1

huó mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

valve