Có 1 kết quả:

qià xún

1/1

qià xún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire (of)
(2) to consult