Có 1 kết quả:

pài gòu

1/1

pài gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fixed government purchase (esp of farm products)