Có 1 kết quả:

liú bié

1/1

liú bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tributary
(2) branch of river

Một số bài thơ có sử dụng