Có 1 kết quả:

liú xīng tǐ

1/1

liú xīng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

meteoroid