Có 1 kết quả:

liú shuǐ bù fǔ

1/1

liú shuǐ bù fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flowing water does not rot