Có 1 kết quả:

liú làng ér

1/1

liú làng ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) street urchin
(2) waif