Có 1 kết quả:

liú bí tì

1/1

liú bí tì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have a runny nose