Có 1 kết quả:

qiǎn shēn

1/1

qiǎn shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

depth (archaic)