Có 1 kết quả:

qiǎn tān

1/1

qiǎn tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shallows
(2) shoal
(3) sandbar