Có 1 kết quả:

qiǎn sè

1/1

qiǎn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

light color